|

دهه‌هشتادی‌ها| قسمت دهم- ایران

دهه‌هشتادی‌ها هر دوشنبه ساعت ۱۷ از شبکه شرق پخش خواهد شد.

چند نوجوان دهه هشتادی، تابستان امسال مقابل دوربین شبکه شرق نشستند؛ بدون آنکه بدانند موضوع چیست.