|

سردرگمی بیماران برای تهیه دارو

تهیه دارو برای بسیاری هر روز سخت‌تر از روز قبل می‌شود و در مواجهه با آدم‌هایی که برای تهیه دارو به داروخانه‌های دولتی و مهم کشور می‌روند، این جمله که «دارو نیست» بسیار شنیده می‌شود؛ آدم‌هایی که با هر سختی برای حفظ جانی با تمام توان در تلاش هستند.

نسترن فرخه- بیشترشان تمام داروخانه‌های مهم شهر را برای جان خود یا عزیزشان زیر پا گذاشتند؛ آدم‌هایی که در ماه‌های اخیر با چالش کمبود و در برخی موارد، نبود دارو به هر ترتیب دست‌وپنجه نرم کردند و این پیگیری مداوم برای پیداکردن دارو جزئی از برنامه ثابت آنها شده است.