|

افق توسعه کروز برای تحقق تولید 55 میلیون قطعه در 1401

طبق پیش‌بینی مدیران کروز، تا پایان سال 1401 به رکورد تولید 55 قطعه در سال خواهد رسید.

کروز به عنوان بزرگترین و پیشرو‌ترین قطعه ساز، در سال 1400 به رکورد تولید 50 میلیون قطعه‌ خودوریی دست پیدا کرده اما این شرکت به دنبال شکستن رکورد سال گذشته خود است و طبق پیش‌بینی مدیران آن، تا پایان سال 1401 به رکورد تولید 55 قطعه در سال خواهد رسید.