|

گفت‌وگو با امیرحسین جلالی ندوشن، رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران:

نتیجه خشم، انتقام است

جلالی ندوشن در این گفت‌وگو به تشریح روحی و روانی جامعه در اعتراضات اخیر پرداخته است.

ما به شکل ساده‌ای شاهد واکنش جامعه علیه تجمع و تجمیع ناکامی‌های چند ساله و چند دهه هستیم.