|

باز «دم» | قسمت پنجم

در این ویدئو پدر و مادر امیرحافظ خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

امیرحافظ ۲ ساله است. 

زندگی‌اش مثل همه ماست اما یک اتفاق باعث شد که امیرحافظ کمی متفاوت زندگی کند.

در این ویدئو پدر و مادرش خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

این نفس ادامه دارد..تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل منفرد