|

دهه‌هشتادی‌ها| قسمت چهارم- مرگ

چند نوجوان دهه هشتادی، تابستان امسال مقابل دوربین شبکه شرق نشستند؛ بدون آنکه بدانند موضوع چیست.

دهه‌هشتادی‌ها هر دوشنبه ساعت ۱۷ از شبکه شرق پخش خواهد شد