|

باز «دم» | قسمت چهارم

در این ویدئو مرتضی خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

مرتضی در یک کارخانه محصولات شوینده کار میکند و گاهی شعر می‌سراید.

زندگی‌اش مثل همه ماست اما یک اتفاق باعث شد که مرتضی کمی متفاوت زندگی کند.

این نفس ادامه دارد…