|

روایت یک روز زندگی کودکان چرخی بازار؛

این بار سنگین است

در پس این شلوغی ، دستهای کوچکی هستند که ماشین غول پیکر اقتصاد بازار بزرگ تهران را هل می‌دهند.

 

فرانک جواهری و هدی هاشمی- آن هایی که به چرخی‌های بازار مشهورند. از کودک ۸ ساله گرفته تا مرد ۸۰ ساله، به عنوان باربر…