|

گفت‌وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران:

ایرانیان با یاس و ناامیدی مهاجرت میکنند

صلواتی در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت مهاجرت از کشور پرداخته است.

بی‌ثباتی اجتماعی و یأس و ناامیدی، بیشتر از عوامل اقتصادی در مهاجرت ایرانیان تأثیرگذار است.

در سال 1402 احتمالا یکی از شدیدترین و وخیم‌ترین موج‌های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.