|

دهه‌هشتادی‌ها / قسمت دوم_مدرسه

دهه‌هشتادی‌ها هر دوشنبه ساعت ۱۷ از شبکه شرق پخش خواهد شد.

چند نوجوان دهه هشتادی، تابستان امسال مقابل دوربین شبکه شرق نشستند؛ بدون آنکه بدانند موضوع چیست.

دهه‌هشتادی‌ها هر دوشنبه ساعت ۱۷ از شبکه شرق پخش خواهد شد.

گزارشی از ریحانه جولایی و اسماعیل منفرد