|

محمدرضا نیک نژاد، کارشناس تعلیم و تربیت پاسخ می دهد:

بعد از ٢ سال کرونایى دانش آموزان با چه چالش هایى روبرو هستند؟

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، بعد از دو سال تعطیلی مدارس، آموزش حضوری از فردا با حضور ۱۶ میلیون دانش آموز آغاز می شود.

خانه ماندن و تحصیل مجازی برای خیلی از دانش آموزان سخت بود. آنطور که معلمان می گویند، بسیاری از دانش آموزان افت تحصیلی داشتند، علاوه بر این قرنطینه و دوری از همکلاسی ها، موجب افسردگی دانش آموزان شده است. همین مسائل موجب شده تا معلمان اعلام کنند که ما در این سال تحصیلی با نسل جدیدی از دانش آموزان روبه رو هستیم.