|

یارانه‌های جدید؛ کفاف زندگی‌تان را می‌دهد؟

پرداخت یارانه‌های جدید ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی دولت به ۹ دهک درآمدی از اردیبهشت ماه آغاز شده است.

به گفته مسئولان این یارانه ها، ماهانه بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد. از مردم پرسیدیم که آیا یارانه‌ای دریافت می‌کنند و به نظر آن‌ها این یارانه کفاف هزینه‌های افزایش یافته زندگی‌شان را می‌دهد؟

«با مردم» پنج‌شنبه‌ها از شبکه…