|

باز «دم» | قسمت دوم

در این ویدئو حسین ۴۴ ساله، خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

حسین ۴۴ ساله و مدیر دارایی و ثروت یک مجموعه خصوصی است.  زندگی‌اش مثل همه ماست اما یک اتفاق باعث شد که حسین کمی متفاوت زندگی کند و برای زندگی کردن بجنگد.

در این ویدئو او خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

این نفس ادامه دارد…

گزارشگر: ریحانه جولایی

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل منفرد