|

آیا شهرداری می‌توانست جلوی هک سیستم را بگیرد؟

خرداد امسال سایت ها و دوربین‌های شهرداری تهران هدف حمله سایبری قرار گرفت.

مدتی بعد شرق به نامه‌ای دست یافت که نشان می‌دهد، مدیران شهرداری، از  احتما هک و اختلال در سیستم مطلع بودند. اصالت نامه تایید شده و اعضای شورای شهر تهران به این سوال پاسخ می‌دهند، که آیا این حمله قابل پیش‌‌گیری  بود؟