|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با غزاله معتمد

همه چیز درباره بیانیه ۸۰۰ زن سینمای ایران

"خشونت سیستماتیک علیه زنان بخشی از دنیای سینما است و ما باید برای خودمان و صداهایی که به جایی نمی رسد، فکری کنیم."

 
 
 


"خشونت سیستماتیک علیه زنان بخشی از دنیای سینما است…