|

مروری بر وعده‌های انتخاباتی رییسی به مناسبت یکسالگی دولتش؛

علیه فراموشی

در این گزارش وعده‌های رییسی در انتخابات و میزان تحقق این وعده‌ها مرور می‌شود.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

یکسال از آغاز به کار ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور می‌گذرد.

در این گزارش مروری شده بر وعده‌های رییسی در انتخابات و میزان تحقق این وعده‌ها.

میلاد علوی گزارش می‌دهد.