|

سفیر روسیه در ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق؛

رادیوهای بیگانه به من حمله می‌کنند

سفیر روسیه در ایران گفت: رادیوهای بیگانه به من حمله می‌کنند.

لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران گفت: رادیوهای بیگانه به من حمله می‌کنند.