|

گفت‌وگوی شرق با لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران؛

غرب می‌خواهد «همجنس‌بازی» را به ایران بیاورد

سفیر روسیه در ایران گفت: غرب می‌خواهد «همجنس‌بازی» را به ایران بیاورد.

لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در گفت‌وگو با شرق گفت: غرب می‌خواهد «همجنس‌بازی» را به ایران بیاورد.