|

برداشت 11| سحر بیگی،تعمیرکار ماشین‌های آفرود

سحر بیگی ۸ سال پیش گرافیک را کنار گذاشت و از یک گاراژ در خاوران تهران، تعمیر ماشین‌های آفرود را شروع کرد. مسیری که می‌گوید چندان راحت طی نکرده‌است. او در این «برداشت» از مصایب زن بودن در مشاغلی که سال‌ها مردانه توصیف شده‌اند، گفته‌است. این یک برداشت عادی است.