|

دولت با فعال‌کردن «جست‌وجوی ایمن» با اینترنت چه‌ می‌کند؟

ما کودک نیستیم!

آرین اقبال، پژوهشگر اینترنت در این ویدئو درباره فعال شدن «جست‌وجوی ایمن» برای ما گفته است.

اینترنت در ایران هر روز وارد فاز جدیدی از محدودیت‌ها می‌شود.

به تازگی دولت با فعال‌کردن حالت «جست‌وجوی ایمن» کاربران را در جست‌وجوی اینترنتی محدود کرده است.

از سویی کاربران اینترنت در ایران با بیش از ۲۰ هزار امضا در کارزاری مخالفت خود را با محدودیت اینترنت در ایران اعلام کردند.

آرین اقبال، پژوهشگر اینترنت در این ویدئو درباره فعال شدن «جست‌وجوی ایمن» برای ما گفته است.