|

شماره یک | در بازار خودرو چه خبر است؟

گلایه‌های مردم از قیمت خودرو

به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در ماه‌های گذشته سراغ مردم رفتیم و پای درد و دل آن‌ها نشستیم.

گران و بی‌کیفیت!

به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در ماه‌های گذشته سراغ مردم رفتیم و پای درد و دل آن‌ها نشستیم.