|

راز مگو

قسمت چهارم | چطور به کودکان ٣ تا ٦ ساله خود مراقبتى را آموزش دهیم؟

در این قسمت، آموزش ویژه ۳ تا ۶ سال را به شما خواهیم گفت.

هدی هاشمی- خانواده ها باید بدانند که کودکان در این سن کشف میکنند که ظاهری متفاوت با بچه های دیگر دارند.

در این قسمت، آموزش ویژه ۳ تا ۶ سال را به شما خواهیم گفت.