|

برداشت هشتم | سیده‌شهناز رحمانی

شهناز رحمانی، لیدر تیم ملی و استقلال است. او سال‌هاست عاشقانه فوتبال را دنبال می‌کند.

لیدر فوتبال

شهناز رحمانی، لیدر تیم ملی و استقلال  است. او سال‌هاست عاشقانه فوتبال را دنبال می‌کند.

آرزوی او این است که همراه بقیه زنان در ورزشگاه فوتبال ببیند.

خانم رحمانی در این برداشت از حسرت‌های زندگی‌ و عاشقانه‌های…