|

راز مگو

قسمت دوم | خانواده‌ها چگونه خودمراقبتی را به فرزندانشان آموزش دهند؟

در این قسمت رازِمگو به شما آموزش می‌دهیم‌ که چگونه باید اصول خودمراقبی را به فرزندانتان آموزش دهید.

هدی هاشمی خبرنگار اجتماعی شبکه شرق

خانواده‌ها چگونه خودمراقبتی را به فرزندانشان آموزش دهند؟

در این قسمت رازِمگو به شما آموزش می‌دهیم‌ که چگونه باید اصول خودمراقبی را به فرزندانتان آموزش دهید. 

رازِ مگو، شنبه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه شرق