|

راز مگو

قسمت اول | چرا خودمراقبتی مهم است؟

هرازگاهی خبرهای از کودک آزاری، تعرض و تجاوز به کودکان منتشر می شود. خبرهایی که تا مدت ها مردم را عصبانی می کند و آنها در شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان می دهند.

هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق

هرازگاهی خبرهای از کودک آزاری، تعرض و تجاوز به کودکان منتشر می شود. خبرهایی که تا مدت ها مردم را عصبانی می کند و آنها در شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان می دهند. موضوعی که دربرخی خانواده‌ها و سیستم آموزشی کشورهم به عنوان یک «راز مگو» مطرح می‌شود.

کودکان در آموزش خودمراقبتی آگاه می شوند که چگونه در برابر سواستفاده کنندگان از خودشان مراقبت کنند.