|

در گفت‌وگو با حسن مهربانی‌یگانه؛

گرسنه و بی‌مشتری / دلیل معدوم شدن جوجه‌های یک روزه چیست؟

حسن مهر‌بانی‌یگانه، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با شبکه شرق دلایل معدوم کردن جوجه‌های یک روزه را تشریح کرده است.

حسن مهر‌بانی‌یگانه، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با شبکه شرق دلایل معدوم کردن جوجه‌های یک روزه را تشریح کرده است.