|

رضایت نجات‌بخش

طبق آمار، زمان رضایت به اهدا عضو در ایران بین ۶ تا ۹۰ ساعت است، در حالیکه در کشوری مانند اسپانیا این زمان ۵-۳ دقیقه است.

هر سال در ایران ۳۰۰۰ نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می‌کنند؛ انجمن اهدای عضو ایرانیان می‌گوید سالانه ۸-۵ هزار ایرانی در سال به دلیل ضربه مغزی جانشان را از دست می‌دهند درحالی‌که با اهدای تنها ۳ ارگان قابل‌اهدای آنها، می‌توان بخشی از لیست ۲۵ هزار نفری انتظار پیوند اعضا را نجات داد.

طبق آمار، زمان رضایت به اهدا عضو در ایران بین ۶ تا ۹۰ ساعت است، در حالیکه در کشوری مانند اسپانیا این زمان ۵-۳ دقیقه است.

«شبکه شرق» به زودی مجموعه‌ای درباره زندگی دوباره و افرادی که دوباره به زندگی برگشته‌اند منتشر خواهد کرد.