|

آنچه از من نمی‌دانی؛

قسمت سوم| صادق زیباکلام(3)

این آخرین بخش از دیدار نوروزی با صادق زیباکلام است. در این بخش زیبا کلام بخش‌هایی از دفتر خاطراتش را برای ما می‌خواند و از ارتباط خانوادگی خود می‌گوید.

شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه

این آخرین بخش از دیدار نوروزی با صادق زیباکلام است. در این بخش زیبا کلام بخش‌هایی از دفتر خاطراتش را برای ما می‌خواند و از ارتباط خانوادگی خود می‌گوید. از روابط انسانی که به دلیل علائق سیاسی پیچیده می‌شوند و شکل دیگری به خود می‌گیرند. در واپسین لحظات این دیدار او کتاب اشغال، از آخرین آثارش را به ما هدیه داد و از امید به سال ۱۴۰۰ گفت. قسمت پایانی از گفت‌وگو تصویر…