|

آنچه از من نمی‌دانی؛

قسمت دوم| صادق زیباکلام(2)

در روزهای آخر اسفند میزبان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بودیم. در این بازدید نوروزی زیبا کلام از ارتباطش با خانواده، سیاستمداران و همچنین چهره‌های محبوبش گفت.

شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه

در روزهای آخر اسفند میزبان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بودیم. در این بازدید نوروزی زیبا کلام از ارتباطش با خانواده، سیاستمداران و همچنین چهره‌های محبوبش گفت. او به عنوان یکی از چهر‌ه‌هایی که همیشه در حال نوشتن مقالات و اظهارنظر است، گاهی شیوه‌اش مورد انتقاد قرار می‌گیرد، زیبا‌کلام درباره انتقادها و نگرش‌های سیاسی…