|

برداشت چهارم | یاسمن رضایی،نقاش ماشین

او دانش‌آموخته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری است اما می‌گوید شغل‌های مختلفی داشته و ریسک کردن را دوست ‌دارد؛ بویژه برای فعالیت‌های [سختی] که گفته می‌شود به دلیل زن بودن و یا هر عذر دیگری ممکن است محدودیتی وجود داشته باشد. حالا یاسمن، شغل نقاش ماشین را انتخاب کرده. این ویدئو یک برداشت عادی از زندگی اوست.

ثمر فاطمی خبرنگار اجتماعی شبکه‌شرق