|

لحظه شهادت خبرنگار الجزیره توسط نظامیان اسرائیل در کرانه باختری

لحظه شهادت  شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره در فلسطین توسط نظامیان اسرائیل در کرانه باختری را در این ویدیو ببینید.