|

برداشت سوم | نیلوفر اردلان ؛ مربی فوتبال

نیلوفر اردلان تاکید دارد که صداوسیما می‌تواند نقش مهمی در باز شدن فضا برای ورزشکاران زن داشته باشد.

اردلان که تجربه ممنوعیت تیم ایران از مسابقات مقدماتی المپیک لندن به دلیل داشتن حجاب را دارد، می‌گوید نسل آنها سدشکنی فوتبال زنان را انجام داده‌اند و حالا بازیکنان دختر می‌توانند خود را نشان دهند.

او تاکید دارد که صداوسیما می‌تواند نقش مهمی در باز شدن فضا برای ورزشکاران زن داشته باشد. این ویدئو یک برداشت عادی…