|

برداشت دوم؛

انسیه فروغی | اسکیت‌سوار

انسیه فروغی ۲۴ ساله و اسکیت سوار است و در سال ۲۰۱۹ مقام پنجم مسابقات چین را کسب کرده است.

انسیه فروغی ۲۴ ساله و اسکیت سوار است و در سال ۲۰۱۹ مقام پنجم مسابقات چین را کسب کرده است.

انسیه می‌گوید از او و هم‌رشته‌ای‌هایش حمایت نمی‌شود و باید برای رفتن به یک مسابقات خودشان هزینه مسابقات را پرداخت کنند.

این ویدئو یک برداشت عادی از زندگی انسیه است.