|

نگرانی از مسدود ماندن مدارس دخترانه در افغانستان

با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، قوانین اعتقادی آنها روز به روز به جامعه افغان تحمیل می‌شود.

با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، قوانین اعتقادی آنها روز به روز به جامعه افغان تحمیل می‌شود.

یکی از این تغییرات، ممنوعیت ورود دختران بالاتر از کلاس ششم به مدارس بوده و گفته شده این ممنوعیت تا اطلاع ثانوی که طرحی باتوجه به شریعت اسلام آماده و موردتایید سران امارات اسلامی باشد، ادامه خواهد داشت.