|

آتش سوزی آخرالزمان در دهلی

آتش‌سوزی دیشب در بزرگترین محل دفن زباله پایتخت هند در شمال دهلی.

محل دفن زباله به ارتفاع یک ساختمان ۱۷ طبقه و مساحت ۵۰ زمین فوتبال در آتش است.