|

برداشت اول | نسرین تیموری ؛ بدلکار

نسرین تیموری، یکی از معدود بدلکاران زن در ایران است. عشق به هیجان باعث شده بدلکاری را انتخاب کند و برایش مهم نیست، که بدلکار جلوی دوربین دیده نمی شود یا مشهور نیست.

فرانک جواهری خبرنگار اجتماعی

فرانک جواهری- نسرین تیموری، یکی از معدود  بدلکاران زن در ایران  است. عشق به هیجان باعث شده بدلکاری را انتخاب کند و برایش مهم نیست، که بدلکار جلوی دوربین دیده نمی شود یا مشهور نیست. او در فیلم هایی چون بمب عاشقانه، لاله، نهنگ آبی، دسته دختران، به وقت شام و ... بدلکاری کرده است. نسرین، کارش را با تیم ارشا صادقی شروع کرده و بعد از یک سال…