|

۵ اتفاق مهم فوتبالی قرن به انتخاب عادل فردوسی‌پور

«عادل فردوسی‌پور» ۵ اتفاق مهم را در حوزه «فوتبال» برای شما انتخاب کرده است.

‌۱۰۰ اتفاق قرن

نوروز امسال ۱۰۰ اتفاق مهم قرن را در حوزه‌های مختلف مرور خواهیم کرد.

«عادل فردوسی‌پور» ۵ اتفاق مهم را در حوزه «فوتبال» برای شما انتخاب کرده است.

با هم ببینیم