|

آنچه از من نمی‌دانی

قسمت سوم | یک روز با «خانم دبیرکل»

رشد کردن در رده‌های بالای سیاست در ایران، کار ساده‌ای نیست. این روابط هستند که موقعیت‌ها را می‌سازند. این مساله را می‌شود از نام‌های مطرح سیاسی ایران فهمید. عرصه در دست پدران و اقوام و فرزندان آن‌هاست. در چنین شرایطی اگر زن باشی طی کردن مسیر سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. در یکی از روزهای پایان آذرماه، در یک خانه معمولی در ورامین، مهمان زندگی زنی بودیم که اولین زنی است که قائم‌مقام یک حزب فراگیر در ایران است. کشاورز زاده‌ای که از بدنه رشد کرده و امروز یکی از تاثیرگذارترین زنان در عرصه سیاست ایران است.

رشد کردن در رده‌های بالای سیاست در ایران، کار ساده‌ای نیست. این روابط هستند که موقعیت‌ها را می‌سازند. این مساله را می‌شود از نام‌های مطرح سیاسی ایران فهمید. عرصه در دست پدران و اقوام و فرزندان آن‌هاست. در چنین شرایطی اگر زن باشی طی کردن مسیر سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. در یکی از روزهای پایان آذرماه، در یک خانه معمولی در ورامین، مهمان زندگی زنی…