|

آغاز عرضه برنج اینترنتی در کشور

عرضه برنج شیرودی ممتاز با قیمت ۴۲ هزار تومان از فردا آغاز می‌شود.

عرضه برنج به شیوه اینترنتی است و به طور فیزیکی هم در فروشگاه های منتخب انجام می شود که در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد.