|

کره زمین در شب

ویدئوی از کره زمین در شب که توسط ایستگاه فضایی ناسا گرفته شده است.