|

قهرمان ایرانی یخ‌نوردی دنیا: رکوردم باورکردنی نبود

محسن بهشتی‌راد، در مورد قهرمانی‌اش در مسابقات یخ‌نوردی قهرمانی جهان در سوئیس اظهار داشت: مسابقه خیلی خوبی بود من برای قهرمانی آمده بودم که خوشبختانه به آن رسیدم این هدف 5 ساله‌ام بود و خیلی برای آن تلاش کردم و زحمت کشیدم.