|

واکاوی دلایل سفر رئیسی به روسیه؛

تاکید نگاه به شرق ایران، مسکو پس از پکن

سیدابراهیم رئیسی وارد مسکو شد.

اما دلایل این سفرچیست؟

آمنه موسوی در این گزارش با الهه کولایی استاد علوم سیاسی درباره این موضوع گفت‌وگو کرده است.