|

سرنوشت پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی پس از دو سال به کجا رسید؟

دادخواهی محتوم

۷۳۴روز از انهدام هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶+۱ نفر گذشت. در این مدت مهمترین مطالبه خانواده قربانیان «کشف حقیقت و اجرای عدالت» است.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق ثمر فاطمی خبرنگار اجتماعی شبکه‌شرق

۷۳۴روز از انهدام هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶+۱ نفر گذشت. در این مدت مهمترین مطالبه خانواده قربانیان «کشف حقیقت و اجرای عدالت» است.

اما پس از ۲ سال سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟

این مستند نگاهی است به روند قضایی پرونده

ثمر فاطمی و میلاد علوی گزارش می‌دهند