|

خداییان، سخنگوی قوه قضائیه:

پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود

خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: درصورت عدم پذیرش توضیحات دو خودروساز، پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.