|

نسبت بودجه ۱۴۰۱ با شفافیت چیست؟

لایحه بودجه که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام اختصاص یافته به نهادهای مختلف توجهات را به خود جلب کرد اما کسی از شفافیت نگفت!

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

لایحه بودجه که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام اختصاص یافته به نهادهای مختلف توجهات را به خود جلب کرد اما کسی از شفافیت نگفت!

اما بودجه ۱۴۰۱ چه خصوصیاتی دارد؟

میلاد علوی گزارش می‌دهد