|

چه شد که طرح افزایش قیمت بنزین اجرا شد؟

غلامرضا تاج‌گردون نماینده سابق مجلس جزییاتی جدید از ماجرای افزایش قیمت بنزین به «شبکه شرق» می‌گوید.

او می‌گوید به روحانی برای اجرای طرح اطمینان داده شده بود.