|

رژه نظامی طالبان در قندهار

طالبان با استفاده از خودروها و بالگردهای نیروهای سابق افغان و بین المللی برای افتتاح «ارتش امارت اسلامی» جدید در قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان رژه رفتند.