|

خطر جدی بروز پیک ششم کرونا

احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: رعایت شیوه‌نامه‌‌ها به عدد نگران‌کننده ۴۶ درصد رسیده. نباید وارد پیک ششم کرونا شویم.