|

‌وزارت‌خارجه رسما تایید کرد:

ترکیب تیم مذاکره‌کننده مانند گذشته است

سخنگوی وزارت‌خارجه گفت: ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران مانند قبل خواهد بود و قرار نیست در وین درباره متن جدیدی مذاکره شود.