|

زندگی به سبک فائزه

قرار بود دیدار با فائزه هاشمی در منزلش فارغ از فضای سیاست باشد. اما به هرحال زندگی او جدا از سیاست نیست.

شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه

تمام مدت این دیدار دوستانه در یک روز جمعه ‌در منزل فائزه هاشمی رفسنجانی، به گشت و گذار در خاطرات فائزه، زندگی او و کودکی‌اش، ارتباط با خواهر و برادرانش و همچنین حواشی همیشگی سیاست ایران گذشت. زندگی به سبک فائزه هرچند شبیه هیچ‌کس نیست، اما او با وجود خانواده پیچیده و زندگی پر از اتفاقش، زندگی را ساده می‌گیرد و خونسرد است. شاید همین خصیصه او را از سایر زنان ایران در عرصه…